Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2018

Το δυστύχημα στο σπήλαιο της Ταϋλάνδης The accident in Thailand's cave

Σχετικά με το δυστύχημα (και όχι ατύχημα, αφού υπάρχει νεκρός διασώστης όπως πληροφορηθήκαμε) στο σπήλαιο της Ταϋλάνδης. Ομολογώ πως με εξέπληξε η ανευθυνότητα του προπονητή των παιδιών, που τα οδήγησε στο σπήλαιο:
α) ένας μόνο άνθρωπος - όχι σπηλαιολόγος
β) ανήλικα πρόσωπα - ανεκπαίδευτα σπηλαιολογικά
γ) 12 στον αριθμό - πάρα πολλά για να ελεγχθούν από ένα μόνο πρόσωπο
δ) χιλιόμετρα ολόκληρα (4) μέσα σε σπήλαιο, μη διευθετημένο τουριστικά
ε) δια μέσω περασμάτων με ελάχιστη διατομή έως και 38εκ. του μέτρου
στ) με υπαρκτά προφανώς ίχνη  παλιάς στάθμης νερού σε τοιχώματα που έδειχναν πως, οι περισσότεροι χώροι του σπηλαίου, περιστασιακά κατακλύζονται από εισρέοντα ύδατα
ζ) κατά την περίοδο των βροχών, χωρίς εκτίμηση των μετεωρολογικών συνθηκών
η) χωρίς προμήθειες και εξοπλισμό.

Αποτέλεσμα, όλη αυτή η ταλαιπωρία τόσων ανθρώπων και, πάνω από όλα, ένας διασώστης να χάσει τη ζωή του.
Διαβάζοντας μάλιστα πως πίστευε ότι, προχωρώντας 4 (+4 επιστροφή, δηλ. 8) χιλιόμετρα μέσα σε σπήλαιο, αυτά μπορούν να διανυθούν σε ...1 ώρα,
διαδικασία που χρειάζεται ένα 8ωρο σε συνθήκες ενός μέσης δυσκολίας οριζόντιου σπηλαίου και χωρίς να συμβούν απρόοπτα,
όταν η μέση ταχύτητα περιπάτου σε έναν κανονικό δρόμο, είναι 2χλμ/ώρα,
μιλάμε πλέον για παράνοια.
Κρίμα.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΚΙΝΔΥΝΑ ΣΠΗΛΑΙΑ - Η ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Regarding the accident in Thailand’s cave, I was surprised by the irresponsibility of the coach of the children, who led them to the cave
a) only one person - not speleologist
b) underage persons - untrained speleologically
c) 12 of them - too many to be controlled by a single person
d) 4 kilometers in a cave unformed touristically
e) through passes with a minimum cross section of up to 38 cm.
f) with old  traces of water in walls showing that most of the cave  is occasionally flooded by inflowing water
g) during the rainy season, without consideration of meteorological conditions
h) without supplies and equipment.


As a result, all this hassle of so many people and, above all, a rescuer lost his life.
Even more, I read  that he believed that a distance of 4 (+4 return, ie 8) kilometers into a cave, can be crossed in ... 1 hour,
a process that takes eight hour, in conditions of horizontal cave with average difficulty and without unexpectedly facts,
when the average walking speed on a normal road is 2km / h.
We talk about paranoia.
So pity.


ALL THE CAVES ARE DANGEROUS - CAVING IS NOT A GAME


Κυριακή, 24 Ιουνίου 2018

Κόκκινη Σπηλιά Red Cave

Solo.

Όπως από το Φεβρουάριο είχα ενημερώσει πως θα συμβεί, με ανακοίνωσή μου στην εφημερίδα Μεσολογγίτικα Χρονικά και στο FaceBook,
αυτές τις ημέρες, στην Κόκκινη Σπηλιά Αγ. Ηλία Μεσολογγίου, πραγματοποιείται αρχαιολογική ανασκαφή από το Υπουργείο Πολιτισμού, μετά από σπηλαιολογική έρευνά μου – ενημέρωσή μου προς την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας – συνεργασία μου με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και κοινή μας πρόσκληση προς την Εφορεία.
Ακριβώς, όπως έγινε και με το σπήλαιο Μάστρου, πριν 3 χρόνια. Η νέα έρευνα, θα αποδώσει εξίσου σημαντικά αποτελέσματα.
Να θυμίσω πως είναι οι μοναδικές αρχαιολογικές ανασκαφές σε Αιτωλοακαρνανικά σπήλαια που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία 25ετία. Μια από τις προσπάθειές μου - μαζί με τις εκδόσεις μου, την προβολή του ερευνητικού μου προϊόντος στους διαδικτυακούς τόπους μου κλπ. - για αξιοποίηση της σπηλαιολογικής μου έρευνας με στόχο την ανάπτυξη του τόπου μας και την προαγωγή της γνώσης και της επιστήμης.

As I informed you since February, with my announcement in newspaper Mesolongitica Chronika and on FaceBook,
these days, in the Red Cave of Ag. Ilias - Missolonghi, an archaeological excavation is carried out by the Ministry of Culture, after my speleological research – my speleological report to the Ephorate of Paleoanthropology and Speleology - my collaboration with the Local Government and our joint invitation to the Ephorate.
Just like at the Cave of Mastro, 3 years ago. The new research will yield equally significant results.
Let me remind to you, that these two archaeological excavations, are the only ones that carried out in Aitoloakarnan caves over the last 25 years. One of my efforts - along with my speleological publications, with the promotion of my research product on my websites, etc. - to use my speleological research in order to develop our place and to promote knowledge and science.

Τα Αιτωλοακαρνανικά Σπήλαια Τηλ. 6932778164
The Aitoloakarnanian Caves Tel. 6932778164