Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018

Σπηλαιοπηγή Καλλίου Cave-spring at Kallio

Solo.

Διαδρομή ως εκεί. Και είσοδος. Περισσότερα, σύντομα.
Route and entrance. More, soon.Τα Αιτωλοακαρνανικά Σπήλαια 6932778164
The Aitoloakarnanian Caves 6932778164

Κυριακή, 11 Μαρτίου 2018

4 κροκαλοπαγή σπήλαια (2) 4 conglomerate caves (2)

Solo.

2 από 4 σπήλαια, με πολλαπλό ενδιαφέρον, αναπτυγμένα σε κροκαλοπαγή πετρώματα. Τα άλλα 2, εδώ:
https://cavemania.blogspot.gr/2018/02/4-1-4-conglomerate-caves-1.html
2 of 4 caves, with manifold interest, that have grown in conglomerate rocks. The other 2, here:
https://cavemania.blogspot.gr/2018/02/4-1-4-conglomerate-caves-1.html


Τα Αιτωλοακαρνανικά Σπήλαια Τηλ. 6932778164
The Aitoloakarnanian Caves Tel. 6932778164
Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2018

ZAΒΙΤΣΑΝΑΚΗΣ - ΣΠΗΛΑΙΟΒΑΡΑΘΡΟ ΚΩΝΩΠΙΝΑΣ ZAVITSANAKIS - KONOPINA'S CAVE { ΑCHELOOS TV }

Εντόπισα στο διαδίκτυο και αναρτώ βίντεο, από το τηλεοπτικό κανάλι Acheloos TV.  Από το οποίο προεβλήθη τμήμα έκθεσής μου, αφορώσας στην έρευνά μου στο σπηλαιοβάραθρο Κωνωπίνας, την οποία κατέθεσα και στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κωνωπίνας – μεταξύ άλλων αρμοδίων και ενδιαφερομένων. Ο δε Σύλλογος την γνωστοποίησε στο τηλεοπτικό κανάλι, που προέβαλε απόσπασμά της.

I found in web and upload this video, from television channel Acheloos TV. This channel presented extract from my report, about my research in the pothole at Konopina. I sent my report to the Cultural Association of Konopina, among other Authorities and interested parties. The Association communicated this to Acheloos TV and the channel presented an extract.
Τα Αιτωλοακαρνανικά Σπήλαια 6932778164
The Aitoloakarnanian Caves 6932778164

Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018

Αρχαιολογικός χώρος Λεσινίου Archaeologicl site at Lesini

Solo.

Όπως υποσχέθηκα σε προηγούμενη ανάρτησή μου, ο άγνωστος και αρχαιολογικά ανεξερεύνητος, αρχαιολογικός χώρος στην ευρύτερη περιοχή του Λεσινίου.  
Το σπηλαιοβάραθρο που εξερεύνησα στην ίδια περιοχή: 
https://cavemania.blogspot.gr/2017/12/hole-l.html
As i promised in previous post, the unknοwn and unexplored archaeοlogigally, archaeological site at Lesini.  
The pothole that I explored at the same area: 
https://cavemania.blogspot.gr/2017/12/hole-l.html
Τα Αιτωλοακαρνανικά Σπήλαια Τηλ. 6932778164
The Aitoloakarnanian Caves Tel. 6932778164