Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017

Βυζαντινά μνημεία και σπήλαια (Μέρος 3ο) Byzantine monuments and caves (Part 3)

Ένα σημαντικό μνημείο και ένα έντονα καρστικοποιημένο γεωλογικό έξαρμα.
An important monument and a strongly karstified geological outcrop.


Τα Αιτωλοακαρνανικά Σπήλαια Τηλ. 6932778164
The Aitoloakarnanian Caves Tel. 6932778164