Συνολικές προβολές σελίδας

Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2017

Τρύπα "Λ" Hole "L"

Solo.

Αρχαιολογικός χώρος της Αιτωλοακαρνανίας, ανεξερεύνητος αρχαιολογικά και, προηγουμένως – όχι πια, σπηλαιολογικά. Του οποίου η ύπαρξη αγνοείται, ακόμα και από την πλειονότητα των κατοίκων της πέριξ αυτού περιοχής.
Κατά τα νομίμως προβλεπόμενα, για αρχαιολογικά μη χαρακτηρισμένο – μη ερευνημένο – μη φυλασσόμενο – μη σημασμένο με απαγορεύσεις χώρο,
ο συνολικός χώρος παρατηρήθηκε, μετρήθηκε, αποτυπώθηκε η κάτοψή του, σημειώθηκαν τα εμφανή σημαντικά σημεία του και τα επιφανειακά ευρήματα και, ακολούθως, εξερευνήθηκε ολοκληρωμένα σπηλαιολογικά.
Δείτε εδώ τη βαραθρώδη διάκλασή του. Σε επόμενη ανάρτηση, φωτό του εξωτερικού χώρου και των υπόλοιπων σημείων του με ενδιαφέρον, αναφορά του ονόματός του αλλά χωρίς ανακοίνωση της ακριβούς θέσης του, για κατά το δυνατόν προστασία του – αν και λαθρανασκαφείς ήδη έχουν περάσει από εκεί, στον εκτός του βαράθρου χώρο εννοείται…    

Archaeological site of Aitoloakarnania, unexplored archaeologically and, until now, speleologically. Even the most of the inhabitants of the nearby area, are not aware of its existence.
As the law provides, for a site no classified – unexplored – unattended access – with no prohibitive labeling,
the site observated, measured, mapped, recorded the obvious significant signs and the  surface archaeological finds and, also, explored completely speleologically.
You can see here the geological crack. In next album, you ‘ll see photos of the place around the crack and of the significant signs of it and, also, the name of the site but with no mention of the exact area, in order to protect it – although the outlaw excavators have already passing through this area...















Τα Αιτωλοακαρνανικά Σπήλαια Τηλ. 6932778164
The Aitoloakarnanian Caves Tel. 6932778164
                                                                                               

Κυριακή 24 Δεκεμβρίου 2017

Δολίνη Δ10 Doline D10

Με τον καλό φίλο και μέλος της Ε.Κ.Ε., Θοδωρή Φασόη.

Ψάχνοντας για νέα σπήλαια, στον πυθμένα δολινών.
Looking for new caves, at the bottom of dolines.









Τα Αιτωλοακαρνανικά Σπήλαια Τηλ. 6932778164
The Aitoloakarnanian Caves Tel. 6932778164

Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017

Σπήλαιο S.S. (1) Cave S.S. (1)

Με το μέλος της Ε.Κ.Ε., Αντώνη Λίτινα.

Δύο μήνες. Πέντε ερευνητικές αποστολές - 3 μόνος, 2 με το σπηλαιοσύντροφο Αντώνη Λίτινα. Ένα ακόμα, μεγάλο και δύσκολο σπήλαιο εξερευνήθηκε, μετρήθηκε, χαρτογραφήθηκε, φωτογραφήθηκε, βιντεοσκοπήθηκε, αξιολογήθηκε, μελετήθηκε υδρογεωλογικά. Σημαντικό σπήλαιο με ποτάμι, λίμνες, οριζόντια και κάθετα τμήματα, εξαιρετικό διάκοσμο. Περισσότερο φωτογραφικό και βιντεοσκοπικό υλικό, σύντομα.
Tvo months. Five exploration missions - 3 alone, 2 with the cavepartner Anthony Litinas. One more, big and difficult cave explored, measured, mapped, photographed, videotaped, evaluated, studied hydrogeologically. Significant cave with river, lakes, horizontal and vertical parts, excellent lithomatic formations. Soon, more photos and videos.





Λιθωματικό υλικό, άρχισε να ενσωματώνει στο σπήλαιο οστά μικρών θηλαστικών.
Lithomatic material, began incorporate to the surfaces of the cave, bones of small mammals.






Επισκέπτης από τον έξω κόσμο, σε απροσδόκητα μεγάλο βάθος.
Visitor from the outside world, in an unexpected depth.




Τα Αιτωλοακαρνανικά Σπήλαια Τηλ. 6932778164
The Aitoloakarnanian Caves Tel. 6932778164

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017

Λίγη πρακτική στην S.R.T. Some practice on S.R.T.

Λίγη πρακτική στην S.R.T. για μέλη της Ε.Κ.Ε.
Some practice on S.R.T. for E.K.E.'s members.












Τα Αιτωλοακαρνανικά Σπήλαια Τηλ. 6932778164
The Aitoloakarnanian Caves Tel. 6932778164