Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018

Αρχαιολογικός χώρος Λεσινίου Archaeologicl site at Lesini

Solo.

Όπως υποσχέθηκα σε προηγούμενη ανάρτησή μου, ο άγνωστος και αρχαιολογικά ανεξερεύνητος, αρχαιολογικός χώρος στην ευρύτερη περιοχή του Λεσινίου.  
Το σπηλαιοβάραθρο που εξερεύνησα στην ίδια περιοχή: 
https://cavemania.blogspot.gr/2017/12/hole-l.html
As i promised in previous post, the unknοwn and unexplored archaeοlogigally, archaeological site at Lesini.  
The pothole that I explored at the same area: 
https://cavemania.blogspot.gr/2017/12/hole-l.html
Τα Αιτωλοακαρνανικά Σπήλαια Τηλ. 6932778164
The Aitoloakarnanian Caves Tel. 6932778164

Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2018

Σπηλαιολογικές και Αρχαιολογικές ανακοινώσεις - Speleological and Archaeοlogical announcements

Ευχαριστώ την έντυπη εφημερίδα Μεσολογγίτικα Χρονικά, για τη φιλοξενία της ανακοίνωσής μου σχετικά με τις πρόσφατες σπηλαιολογικές έρευνές μου με αποτέλεσμα και αρχαιολογικά ευρήματα (εντός και εκτός σπηλαίων) στο Δήμο Μεσολογγίου, καθώς και σχετικά με τις νέες αρχαιολογικές έρευνες του Υπ. Πο. που πολύ σύντομα πρόκειται να τις ακολουθήσουν. 
Σύντομα, θα δείτε άλμπουμ με φωτογραφικό υλικό από τον (εκτός σπηλαίου) εντοπισθέντα αρχαιολογικό χώρο(κοινότητα Λεσινίου), του οποίου σκαρίφημα αποτύπωσης κάτοψης με αφαιρεμένες όλες τις λεπτομέρειες που η προστασία του απαιτεί βλέπετε. 
Το άρθρο είναι ανεβασμένο σε υψηλή ανάλυση – μπορείτε να το κατεβάσετε για να το διαβάσετε.
Το ένα από τα 2 αναφερόμενα σπήλαια, στα οποία επίκειται αρχαιολογική εργασία, μπορείτε να το δείτε εδώ
https://cavemania.blogspot.gr/2018/01/2-ceve-i-2.html
Το βάραθρο στο Λεσίνι, μπορείτε να το δείτε εδώ 
https://cavemania.blogspot.gr/2017/12/hole-l.html

I want to thank the printed newspaper  “Μεσολογγίτικα Χρονικά” for hosting my announcement  about my recent speleological researches with archaeological findings (inside and outside of caves) in the Municipality of Missolonghi and, also, about the new archaeological researches of the Ministry of Culture, which will follow soon.
Soon, you’ll see photos from the (outside of cave) located archaeological site (Lesini), a ground plan of which you can see here, with all the details removed, in order to protect the archaeological site.
You can download the article, to read it.
The one of the two caves, in which archaeological researches will follow, you can see here https://cavemania.blogspot.gr/2018/01/2-ceve-i-2.html
The pothole at Lesini, you can see here
https://cavemania.blogspot.gr/2017/12/hole-l.htmlΤα Αιτωλοακαρνανικά Σπήλαια Τηλ. 6932778164
The Aitoloakarnanian Caves Tel. 6932778164