Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023

Σπήλαια - Ένας Άγνωστος Κόσμος Caves - An Unknown World

Τη δεκαετία 1970 - 1980, ένα κλιμάκιο του Σπηλαιολογικού Τμήματος της εδρεύουσας στην Αθήνα Εταιρείας Πνευματικής Επιστημονικής Ανάπτυξης, της οποίας και ο γράφων έχει την τιμή να διατελεί μέλος, αποτελούμενο από το διευθυντή της Δρ. Κων/νο Μερδενισιάνο, από τον κινηματογραφιστή της Ε.Ρ.Τ. Γεώργιο Μπελεσιώτη, από το Στράτο Ξανθόπουλο, από το Λάκη Τσεκλένη και από το Γεώργιο Λαζανά, εξερεύνησε 4 σπήλαια στην περιοχή της Βόνιτσας: Τη «Σπηλιά του Καρακίτσου», τη «Σπηλιά του Λέκκα», την «Τρύπα στη Σκοτεινή» και το «Σπήλαιο των Νυμφών». Το 1980, ο Γεώργιος Μπελεσιώτης, έλαβε μέρος στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με ένα εξαιρετικό 20λεπτο ντοκιμαντέρ - ταινία μικρού μήκους, με τίτλο «Σπήλαια, ένας άγνωστος κόσμος», το οποίο δημιούργησε παρά τα περιορισμένα και εξαιρετικά δύσχρηστα λόγω όγκου, βάρους, τεχνολογίας κλπ. τεχνικά μέσα της εποχής. Το περιεχόμενό του ήταν ουσιαστικά εκπαιδευτικό καθώς, με αφορμή υλικό από τα προαναφερθέντα 4 σπήλαια, έδινε πληροφορίες στο ευρύ κοινό για τη σπηλαιογέννεση, για τη διαδικασία δημιουργίας του σπηλαιοδιακόσμου, για τον τρόπο που ασκείται η Σπηλαιολογική Έρευνα και για το περιεχόμενο αυτής κ.λπ. Χωρίς βεβαίως να έχει σκοπό την παρουσίαση της ερευνητικής λεπτομέρειας των συγκεκριμένων σπηλαίων, αλλά λαμβάνοντάς τα μόνο ως αφορμή για το σκοπό του. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, η πορεία μέσα στα 4 σπήλαια παρουσιάζεται σαν ενιαία - θέλοντας προφανώς να περιγράψει την επικοινωνία τμημάτων διαφόρων σπηλαίων, την ποικιλομορφία των περασμάτων μεταξύ των χώρων τους και των ιδίων των χώρων αυτών κ.λπ.

Δείτε τα ίδια σπήλαια, εξερευνημένα από εμένα.

In the decade 1970 - 1980, an echelon of the Speleological Department of the Athens-based "Society For Spiritual Scientific Development", of which the writer has the honor of being a member, consisting  by the director Dr. Con/nos Merdenisianos, by the cinematographer of E.R.T. Georgios Belesiotis and by the also members Stratos Xanthopoulos - Lakis Tseklenis - Georgios Lazanas, explored 4 caves in the area of Vonitsa: the "Cave of Karakitsos", the "Cave of Lekkas", the "Hole in Skoteini" and the "Cave of the Nymphs". In 1980, Georgios Belesiotis, took part in the Thessaloniki Film Festival with an excellent 20-minute documentary - short film, entitled "Caves, an unknown world", which he created used the limited and extremely difficult to use technical equipment of the time, due to volume, weight, technology etc. Its content was essentially educational as, using material from the aforementioned 4 caves, it gave information to the general public about speleogenesis - the process of creating speleothemes, the way speleological research is carried out and its content etc. Without of course having the purpose of presenting the research detail of the specific caves, but taking them only as an occasion for his purpose. For this very reason, the course inside the 4 caves is presented as a single one - apparently wanting to describe the communication of parts of different caves, the diversity of the passages between their halls and of the halls themselves, etc.

Take a look at the same caves, explored by me.

Τρύπα στη Σκοτεινή
https://cavemania.blogspot.com/2014/06/pothole-hole-at.html
https://cavemania.blogspot.com/2014/10/m-2-pothole-hole-at-dark-part-2.html

Σπηλιά του Καρακίτσου
https://cavemania.blogspot.com/2014/04/karakitsos-cave_4.html

Σπήλαιο στα Παλιάμπελα (Κουρήτα ή των Ειδωλίων ή των Νυμφών)
https://cavemania.blogspot.com/2013/11/cave-at-aktio-vonitsa.html

Σπηλιά του Λέκα
https://cavemania.blogspot.com/2014/08/l-cave-l.html

 Τα Αιτωλοακαρνανικά Σπήλαια Τηλ. 6932778164.
The Aitoloakarnanian Caves Tel. 6932778164.