Συνολικές προβολές σελίδας

Κυριακή 27 Αυγούστου 2023

Αναζητώντας Νέα Σπήλαια Στην Αιτωλοακαρνανική Aκτογραμμή Looking For New Caves At Aitoloakarnanian Coastline

 Μια απολαυστική καλοκαιρινή σπηλαιολογική έρευνα. Μερικά φωτογραφικά στιγμιότυπα του ερευνητικού περίπλου, ηπειρωτικής και νησιωτικής ακτογραμμής της Αιτωλοακαρνανίας, για εντοπισμό παράκτιων σπηλαίων. Ελέγθηκε, καταγράφηκε και αξιολογήθηκε κάθε πληροφορία, κάθε διάβρωση, κάθε ρήγμα, ακόμη και κάθε σπηλαιόμορφη εσοχή που η σκιά σε αυτή άφηνε ενδεχόμενο ύπαρξης σπηλαιώδους συνέχειας. Περισσότερα, σύντομα.

An enjoyable summer speleological research. Few photographic snapshots of the research tour, on the mainland and insular coastline of Aetoloakarnania, to locate coastal caves. Every information, every erosion, every crack, even every cave-like recess whose shadow left the possibility of a cavernous continuity was checked, recorded and assessmented. More, soon. Τα Αιτωλοακαρνανικά Σπήλαια Τηλ. 6932778164.
The Aitoloakarnanian Caves Tel. 6932778164.