Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2023

ΗTAΝ ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΠΟΥ ΄ΒΡΕΧΕ ΦΩΤΙΑ, ΘΥΜΑΜΑΙ... - ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΒΙΤΣΑΝΑΚΗΣ IT WAS A NIGHT THAT RAINED FIRE, I REMEMBER... - YIANNIS ZAVITSANAKIS

                                                                  


                                                        ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

Ιωάννης Ζαβιτσανάκης
Ήταν Μια Νύχτα Που ΄Βρεχε Φωτιά, Θυμάμαι... (230 σελίδες)
Μεσολόγγι, 2023.

Κυκλοφόρησε το έβδομο συγγραφικό έργο του Γιάννη Ζαβιτσανάκη, Αρχαιολόγου - Σπηλαιολόγου Ερευνητή, Συγγραφέα και Διασώστη ειδικευμένου στην Ορεινή και Αστική Διάσωση.  

Κάτι μη σπηλαιολογικό. Μια συλλογή από κείμενα, γραμμένα σε διάρκεια 30 ετών, πεζά και έμμετρα. Μια συλλογή συναισθημάτων και λογισμών, αντιφατικών όσο κι η ίδια η ζωή.
Συγγραφέας - Εκδότης: Γιάννης Ζαβιτσανάκης σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο "Γράμμα".

Ioannis Zavitsanakis
It Was A Night That Rained Fire, I Remember... (230 pages)
Μissolonghi, 2023.

The seventh authorial work of Υιannis Zavitsanakis (Archaeologist - Speleologist Researcher, Writer and Rescuer specializing in Mountain and Urban Rescue), just has been published.

Collection of texts written in 30 years, prose and metered. A collection of feelings and thoughts, as contradictory as life itself.
Author - Publisher: Yiannis Zavitsanakis in collaboration with the publishing house "Gramma".

Παραγγελίες: Γιάννης Ζαβιτσανάκης, τηλ. 6932778164, e-mail: jianiway@yahoo.gr. Tιμή: 12e
Orders: Yiannis Zavitsanakis, tel. 6932778164, e-mail: jianiway@yahoo.gr  Price: 12e