Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2019

Εκδήλωση παρουσίασης του έργου μου: "Τα Σπήλαια Της Χώρας Των Αιτωλών Και Ακαρνάνων" Book presentation event: The Caves of the Land of Aetolians and Akarnans

( Όλο το βίντεο - Full video
https://www.youtube.com/watch?v=O3k0xr0ygf0&feature=youtu.be )

Την 1-2-2019, στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου,
η παρουσίαση του συλλεκτικού - μνημειώδους, δερματόδετου - χρυσοτυπημένου, σπηλαιολογικού βιβλίου - λευκώματός μου,

Τα Σπήλαια Της Γης των Αιτωλών και Ακαρνάνων,

που παρουσιάζει διεξοδικά, σε 214 σελίδες,
με περιγραφικά κείμενα και 727 φωτογραφίες,
175 Αιτωλοακαρνανικά σπήλαια από τα 220 που έχω εξερευνήσει στο Nομό αυτό.

Εκδόθηκε με χρηματοδότηση από το Δήμο Ι. Π. Μεσολογγίου.
Επιλέχτηκε να αποτελεί το δώρο, που θα προσφέρεται από το Δήμο στις Εορτές Εξόδου 2019 της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.

Στο βίντεο, παρακολουθήστε με τη σειρά παρουσίασης τις ομιλίες

της υπεύθυνης του Γραφείου Επικοινωνίας του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου κας Δήμητρας Στέλιου,
του Δημάρχου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου κ. Νικόλαου Καραπάνου,
του Επίκουρου Καθηγητή Φυσικής Ανθρωπολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, προέδρου της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας, σπηλαιολόγου, Δρ. Κωνσταντίνου Μερδενισιάνου,
του Γεωγράφου και Καθηγητή Γεωστρατηγικής Στρατιωτικής
Σχολής Ευελπίδων, Έφορου Αρχείου της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας, σπηλαιολόγου, στρατηγού ε.α. Δημήτρη Χατζηλιάδη.

On 1-2-2019, in the Trikoupio Cultural Center of the Municipality of Sacred City of Missolonghi,
the presentation of my collectible - monumental, leather bounded - gold stamped, speleological book - album,

The Caves of the Land of Aetolians and Akarnans,

which presents in detail, in 214 pages,
with descriptive texts and 727 photos,
175 Aitoloakarnanian caves of 220 that I explored in this area.

It was issued with funding from the Municipality of Sacred City of Missolonghi.
It was chosen to be the gift, which will be offered by the Municipality at the 2019 Exit Feasts of the Sacred City of Missolonghi.

In the video, the speeches in the order of presentation, of

the Head of the Communication Office of the Municipality of the of Sacred City of Missolonghi, Dimitra Steliou,
the Mayor of the of Sacred City of Missolonghi, Nikolaos Karapanos,
the Assistant Professor of Physical Paleoanthropology at the Medical School of the University of Athens, President of the Hellenic Speleological Society, Speleologist, Dr. Konstantinos Merdensianos,
the Geographer and Professor of Geostrategic at Hellenic Military Academy, Archive Manager at the Hellenic Speleological Society, Speleologist, retired army General, Dimitrios Hatziliadis.Ο καθηγητής και πρόεδρος της Ε.Σ.Ε., Δρ. Κωνσταντίνος Μερδενισιάνος

Η υπεύθυνη του Γραφείου Επικοινωνίας, κα Δήμητρα Στέλιου

Ο καθηγητής και στρατηγός, Δημήτριος Χατζηλιάδης

Ο δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, Νικόλαος Καραπάνος

Ο καθηγητής και πρόεδρος της Ε.Σ.Ε., Δρ. Κωνσταντίνος Μερδενισιάνος

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Μερδενισιάνος και 
ο πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου κ. Αναστάσιος Σκαρμούτσος

Ο στρατηγός Δημήτριος Χατζηλιάδης και 
η αντιπρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου κα Σοφία Λαναρά

Δείπνο με τους φιλοξενουμένους μας - από αριστερά, Γ. Ζαβιτσανάκης. Θ. Φασόης, 
Δ. Στέλιου, Κ. Μερδενισιάνος, Δ. Χατζηλιάδης