Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη 27 Μαρτίου 2018

12 αρχαιολογικά σπήλαια (1) 12 archaeοlogical caves (1)

Solo.

Μια περιοχή, 12 σπήλαια – βραχοσκεπές – διαμπερή, με αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Τα 2 πρώτα - περισσότερα, σύντομα.
Φωτογραφίες και πληροφορίες, που είναι δυνατό να γνωστοποιηθούν.
One area, 12 caves – stone-roofs – dual-aspect, with archaeological interesting. The first 2 - more, soon.
Photos and information, that can be communicated.Τα Αιτωλοακαρνανικά Σπήλαια Τηλ. 6932778164
The Aitoloakarnanian Caves Tel. 6932778164

Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018

Σπηλαιοπηγή Καλλίου (1) Cave-spring at Kallio (1)

Solo.

Διαδρομή ως εκεί. Και είσοδος. Περισσότερα, σύντομα.
Route and entrance. More, soon.Τα Αιτωλοακαρνανικά Σπήλαια 6932778164
The Aitoloakarnanian Caves 6932778164

Κυριακή 11 Μαρτίου 2018

4 κροκαλοπαγή σπήλαια (2) 4 conglomerate caves (2)

Solo.

2 από 4 σπήλαια, με πολλαπλό ενδιαφέρον, αναπτυγμένα σε κροκαλοπαγή πετρώματα. Τα άλλα 2, εδώ:
https://cavemania.blogspot.gr/2018/02/4-1-4-conglomerate-caves-1.html
2 of 4 caves, with manifold interest, that have grown in conglomerate rocks. The other 2, here:
https://cavemania.blogspot.gr/2018/02/4-1-4-conglomerate-caves-1.html


Τα Αιτωλοακαρνανικά Σπήλαια Τηλ. 6932778164
The Aitoloakarnanian Caves Tel. 6932778164