Συνολικές προβολές σελίδας

Κυριακή 21 Μαΐου 2017

B' Πανελλήνιο Συνέδριο Ιστορίας & Πολιτισμού - Β' National Conference on History & Culture

Μόλις εκδόθηκε το σχετικό υλικό. Για τη συμβολή μου στο B' Πανελλήνιο Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας & Πολιτισμού (Βλοχός, 14 & 15 Μαΐου 2016), με το ερευνητικό υλικό μου από 5 Αιτωλικά σπήλαια, υλικό που περιλαμβάνεται στα Πρακτικά του Συνεδρίου.
The relevant material, just issued. About my constribution to the B' National Conference on Local History & Culture (Vlochos 14 & 15 May 2016), with my research material about 5 Aetolian caves, that included on the Proceedings.

Tα Αιτωλοακαρνανικά Σπήλαια Τηλ. 6932778164
The Aitoloakarnanian Caves Tel. 6932778164

Πέμπτη 4 Μαΐου 2017

Δολίνη και σπήλαιο Δ9 Doline and Cave D9

Με τον καλό φίλο και μέλος της Ε.Κ.Ε., Αποστόλη Ζαίμη.

Τα Αιτωλοακαρνανικά Σπήλαια Τηλ. 6932778164
The Aitoloakarnanian Caves Tel. 6932778164