Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020

Σπήλαιο S.Z. Cave S.Z.

Ένα ακόμα, επίσης ανεξερεύνητο προηγουμένως, παράκτιο σπήλαιο.
Αnother one, also unexplored before, coastal cave.

Solo.
Τα Αιτωλοακαρνανικά Σπήλαια Τη. 6932778164
The Aitoloakarnanian Caves Tel. 6932778164

Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2020

Σπήλαιο A.L.C. Cave A.L.C.

Aνεξερεύνητο προηγουμένως, παράκτιο σπήλαιο.
Unexplored before, coastal cave

Solo.


Τα Αιτωλοακαρνανικά Σπήλαια Τη. 6932778164
The Aitoloakarnanian Caves Tel. 6932778164