Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024

Βάραθρο στο Διχαλόρεμα - Μούσουρα Pothole at Dichalorema - Mousoura

 Solo descent.

Ένα βάραθρο βάθους 15,5 μέτρων, χωρίς κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με πολύ μικρών διαστάσεων είσοδο, έγινε πεδίο άσκησης διεύρυνσης στενών περασμάτων σπηλαίων με μια παγκοσμίως χρησιμοποιούμενη σπηλαιολογική πρακτική, που οι λεπτομέρειές της δεν αφορούν στο ευρύ κοινό.
Όσον αφορά στο ίδιο το βάραθρο, πρώτη κατάβαση οδηγεί σε πατάρι στα -5 μέτρα και, έπειτα, επόμενη κατάβαση οδηγεί στα -15,5 μέτρα, όπου το βάραθρο τελειώνει σε ελαχίστων διαστάσεων πλάγιο οχετό.
Δεν υπάρχει σπηλαιοδιάκοσμος, αρχαιολογικό ενδιαφέρον κ.λπ. 

A 15,5 meter deep pothole, of no particular interest, with a very small entrance, becomes an exercise field for enlarging narrow cave passages with a worldwide used caving practice, the details of which do not concern the general public.
As for the pothole itself, a first descent leads to a loft at -5 meters and, then, a further descent leads to - 15,5 meters, where the pothole ends in a side drain of minimal dimensions.
There are not cave formations, archaeological interest e.t.c.Σπηλαιολογικός Οδηγός Αιτωλοακαρνανίας. Τηλ. 6932778164.
Speleological Quide Of Aitoloakarnania Tel. 6932778164.