Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018

Το δυστύχημα στο σπήλαιο της Ταϋλάνδης The accident in Thailand's cave

Σχετικά με το δυστύχημα (και όχι ατύχημα, αφού υπάρχει νεκρός διασώστης όπως πληροφορηθήκαμε) στο σπήλαιο της Ταϋλάνδης. Ομολογώ πως με εξέπληξε η ανευθυνότητα του προπονητή των παιδιών, που τα οδήγησε στο σπήλαιο:
α) ένας μόνο άνθρωπος - όχι σπηλαιολόγος
β) ανήλικα πρόσωπα - ανεκπαίδευτα σπηλαιολογικά
γ) 12 στον αριθμό - πάρα πολλά για να ελεγχθούν από ένα μόνο πρόσωπο
δ) χιλιόμετρα ολόκληρα (4) μέσα σε σπήλαιο, μη διευθετημένο τουριστικά
ε) δια μέσω περασμάτων με ελάχιστη διατομή έως και 38εκ. του μέτρου
στ) με υπαρκτά προφανώς ίχνη  παλιάς στάθμης νερού σε τοιχώματα που έδειχναν πως, οι περισσότεροι χώροι του σπηλαίου, περιστασιακά κατακλύζονται από εισρέοντα ύδατα
ζ) κατά την περίοδο των βροχών, χωρίς εκτίμηση των μετεωρολογικών συνθηκών
η) χωρίς προμήθειες και εξοπλισμό.

Αποτέλεσμα, όλη αυτή η ταλαιπωρία τόσων ανθρώπων και, πάνω από όλα, ένας διασώστης να χάσει τη ζωή του.
Διαβάζοντας μάλιστα πως πίστευε ότι, προχωρώντας 4 (+4 επιστροφή, δηλ. 8) χιλιόμετρα μέσα σε σπήλαιο, αυτά μπορούν να διανυθούν σε ...1 ώρα,
διαδικασία που χρειάζεται ένα 8ωρο σε συνθήκες ενός μέσης δυσκολίας οριζόντιου σπηλαίου και χωρίς να συμβούν απρόοπτα,
όταν η μέση ταχύτητα περιπάτου σε έναν κανονικό δρόμο, είναι 2χλμ/ώρα,
μιλάμε πλέον για παράνοια.
Κρίμα.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΚΙΝΔΥΝΑ ΣΠΗΛΑΙΑ - Η ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Regarding the accident in Thailand’s cave, I was surprised by the irresponsibility of the coach of the children, who led them to the cave
a) only one person - not speleologist
b) underage persons - untrained speleologically
c) 12 of them - too many to be controlled by a single person
d) 4 kilometers in a cave unformed touristically
e) through passes with a minimum cross section of up to 38 cm.
f) with old  traces of water in walls showing that most of the cave  is occasionally flooded by inflowing water
g) during the rainy season, without consideration of meteorological conditions
h) without supplies and equipment.


As a result, all this hassle of so many people and, above all, a rescuer lost his life.
Even more, I read  that he believed that a distance of 4 (+4 return, ie 8) kilometers into a cave, can be crossed in ... 1 hour,
a process that takes eight hour, in conditions of horizontal cave with average difficulty and without unexpectedly facts,
when the average walking speed on a normal road is 2km / h.
We talk about paranoia.
So pity.


ALL THE CAVES ARE DANGEROUS - CAVING IS NOT A GAME