Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019

Τα Σπήλαια Της Γης των Αιτωλών και Ακαρνάνων The Caves of the Land of Aetolians and Akarnans


Γιάννης Ζαβιτσανάκης – Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Το μνημειώδες σπηλαιολογικό εκδοτικό έργο μου, δερματόδετο  και χρυσοτυπημένο πολυτελές βιβλίο - λεύκωμα

Τα Σπήλαια Της Γης των Αιτωλών και Ακαρνάνων

παρουσιάζει διεξοδικά, σε 214 σελίδες (170 γρ. velvet Ευρωπαϊκό χαρτί, ψηφιακή τετράχρωμη εκτύπωση σε μαύρο φόντο σε όλο το βιβλίο, ραφτοκολλητή βιβλιοδεσία, διαστάσεις 30 εκ. Χ 24 εκ. κλειστό, οριζόντιο σχήμα - άνοιγμα),
με περιγραφικά κείμενα και 727 φωτογραφίες, 175 Αιτωλοακαρνανικά σπήλαια
από τα 220 που έχω εξερευνήσει στο Nομό αυτό.

Εκδόθηκε με χρηματοδότηση από το Δήμο Ι. Π. Μεσολογγίου.
Επιλέχτηκε να αποτελεί το δώρο, που θα προσφέρεται από το Δήμο στις
Εορτές Εξόδου 2019 της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.

Αυτό σημαίνει πως 150 από τα αντίτυπα του έργου, θα προσφερθούν σε Έλληνες και ξένους επισήμους, σε σημαίνοντα πρόσωπα από όλο τον κόσμο. Που θα έρθουν να αποτίσουν φόρο τιμής, στο Μνημόσυνο για τους ηρωικά πεσόντες, κατά την Έξοδο των Μεσολογγιτών στις 26 Απριλίου του 1826, συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις και στις 2 μεγαλειώδεις πομπές, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν κατά το Σάββατο του Λαζάρου και την Κυριακή των Βαΐων του 2019 και που προβάλλονται σε όλο τον κόσμο.

Θα προσφερθούν στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, στα κορυφαία στελέχη της Ελληνικής Κυβέρνησης, σε βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, σε πρέσβεις και διπλωμάτες. Σε Ακαδημαϊκούς και σε καταξιωμένους ανθρώπους των Τεχνών.
Αποτελεί αυτό την απόλυτη προβολή των Αιτωλοακαρνανικών σπηλαίων, καθώς και των αρχαιολογικών μνημείων που συνδέονται με αυτά. Την αποτελεσματικότερη διαδικασία για την κατανόηση από τις κορυφαίες Αρχές της χώρας, γενικότερα της αξίας των σπηλαίων και της επιστημονικής έρευνάς τους, τόσο για την Επιστήμη και τη Γνώση, όσο και για την Ανάπτυξη του τόπου μας. Τον πιο άμεσο και απτό τρόπο για την αναγνώριση της σημασίας της Ερευνητικής Σπηλαιολογίας από αυτές.

Αποτελεί η επιλογή του εκδοτικού έργου μου ως δώρου στην περίσταση αυτή, τη μέγιστη δικαίωση του 18ετούς σπηλαιοερευνητικού έργου μου. Ύψιστη τιμή στο πρόσωπό μου, ως σπηλαιολόγου ερευνητή και αρχαιολόγου.

Σύντομα, πληροφορίες για την εκδήλωση παρουσίασης, που θα είναι μια Γιορτή της Ελληνικής Σπηλαιολογίας.


Yiannis Zavitsanakis – Municipality of Sacred City of Missolonghi

My monumental speleological edition, leather bounded and gold stamped, luxury book - album

The Caves of the Land of Aetolians and Akarnans

in 214 pages (170 gr velvet European paper, digital four-color printing with a black background throughout the book, sewing - bonding bookbinding, closed dimensions 30 cm X 24 cm, horizontal shape - opening),
with descriptive texts and 727 photos, presents 175 Aitoloakarnanian caves
of the 220 that I have explored in this Region.

It issued with funding from the Municipality of Missolonghi.
It was chosen to be the gift that will be offered by the Municipality on
Heroic Exodus Feasts of the Sacred City of Missolonghi, 2019.

This means that 150 copies of the book will be offered to Greek and foreign officials, to V.I.Ps from all over the world. They will come to pay tribute to the Memory of Heroically Fallen Guards at the Exodus from Missolonghi on April 10, 1826, participating in the events and the two majestic processions that will take place on Saturday of Lazarus and Sunday of Wales 2019 and will screened all over the world.

They will be offered to the President of the Hellenic Republic, to top executives of the Greek Government, to members of the Greek Parliament, to ambassadors and diplomats, to Academic and Famous People of the Arts.

This is the ultimate advertising for the Aitoloakarnanian caves, as well as for the archaeological monuments that related with them. The most effective process for the understanding by the country's top Authorities, of the significance of the caves and their scientific research, both for Science and Knowledge, as well as for the Development of our country. Is the most direct and tangible way to recognize by the Authorities the importance of Research Speleology.

The choice of my book as a gift in this circumstance, is the maximum vindication of my 19-year line of work in speleological research. The highest honor on me, as a researcher speleologist and archaeologist.

Soon, details for the presentation event - it will be a Greek Speleology Fest.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.